2018-2019 ուստարվա դասարան-աշակերտ կոմպլեկտավորում 26.06.2018թ.

2018-2019 ուստարվա դասարան-աշակերտ կոմպլեկտավորում 26.06.2018թ.