Փաստաթղթեր

Նախահաշվի նախագիծ

nerqin gnahatum 2017-18

2018-2019 ուստարվա դասարան-աշակերտ կոմպլեկտավորում 26.06.2018թ.

2018-Բյուջե

նախահաշիվ

Ներքին գնահատում

նախահաշվի նախագիծ