Վարչական անձնակազմ

Ուս. գծով տնօրենի տեղակալ` Հ. Գևորգյան
              ՄԿԱ-ի գծով տնօրենի տեղակալ` Ս. Գևորգյան                                                       

 

Ուս. գծով տնօրենի տեղակալ` Ս. Մկրտչյան
Ուս. գծով տնօրենի տեղակալ` Մ. Կարապետյան