Տեխնոլոգիայի, ֆիզկուլտուրայի, շախմատի,կերպարվեստի,և երաժշտության — Կոնդյան Սուսաննա

Արձանագրություն թիվ 8

Նիստը տեղի է ունեցել 25.06.2019թ

Օրակարգում՝
1. II կիսամյակի արդյունքների ամփոփում.
2.Նախնական դասաաբաշխում.

Արձանագրություն թիվ 7

Նիստը տեղի է ունեցել 23.05.2019թ

Օրակարգում՝
1. II կիսամյակի հավետվությունը.
2.Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը տեղի է ունեցել 25.04.2019թ

Օրակարգում՝
1.Երաժշտություն առարկայի դրվածքը.
2.Ֆիզկուլտուրայի մրցումների արդյունքների ամփոփում.

Արձանագրություն թիվ 5

Նիստը տեղի է ունեցել 27.03.2019թ

Օրակարգում՝
1.Շախմատ առարկայի դրվածքը.
2.Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 4

Նիստը տեղի է ունեցել 27.02.2019թ

Օրակարգում՝
1.Ուսուցչի էթիկայի նորմերը
2.Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 3

Նիստը տեղի է ունեցել 30.01.2019թ

Օրակարգում՝
1.Տեխնոլոգիա առարկայի դրվածքը
2.Ընթացիկ հարցեր

Արձանագրություն թիվ 2

Նիստը տեղի է ունեցել 31.10.2018թ

Օրակարգում՝
1.Կերպարվեստ առարկայի դրվածքը
2.Ընթացիկ հարցեր

Արձանագրություն թիվ 1

Նիստը տեղի է ունեցել 30.08.2018թ.

Օրակարգում՝
1.Ծանոթացում մեթոդական նիստերին
2.Դասաբաշխում
3.Պետական ծրագրերի թեմատիկ պլանների քննարկում և հաստատում

Արձանագրություն թիվ 11

Նիստը տեղի է ունեցել 24.06.2018թ.

Օրակարգում՝
1.Տարեվերջյան հաշվետվություն
2.Ընթացիկ հարցեր
3.Ֆիզկուլտուրայի քննության ամփոփում

Արձանագրություն թիվ 10

Նիստը տեղի է ունեցել 27.05.2018

Օրակարգում՝

1.Երկրորդ կիսամյակի աշխատանքների ամփոփում
2.Ընթացիկ հարցեր

Արձանագրություն թիվ 9

Նիստը տեղի է ունեցել 26.04. 2018թ.

Օրակարգում՝

1.Կերպարվեստի դրվածքը 5-7-րդ դասարաններում:

2.Ընթացիկ հարցեր:

Արձանագրություն թիվ 8
Նիստը գումարվել է 2018թ. մարտի 30-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝

1.Շախմատի և ֆիզկուլտուրայի մրցումների արդյունքների ամփոփում:

2.Ընթացիկ հարցեր:

Արձանագրություն թիվ 7
Նիստը գումարվել է 2018թ. փետրվարի 21-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝
1.ՆԶՊ առարկայի դրվածքը/Ս. Կոնդյան/
2.Ֆիզկուլտուրայի մրցումներ/Տ.Հակոբյան/:
Արձանագրություն թիվ 6
Նիստը գումարվել է 2018թ. հունվարի 31-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝
1.Երաժշտություն առարկայի դրվածքը/Ս. Կոնդյան/
2.Ընթացիկ հարցեր