Մեթոդական միավորումներ

Տարրական մասնախմբի մ/մ

Մ/մ նախագահ` Ն. Սողոմոնյան

Անդամներ` Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Մկրտչյան, Ռ. Արսենյան, Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Ավագյան, Հ. Հակոբյան, Լ.Արզումանյան, Ա. Սարդարյան, Լ. Թորոսյան, Ս. Ադամյան

 Հումանիտար մ/մ


Մ/մ նախագահ` Կ. Ոսկանյան

Անդամներ` Ա. Մկրտչյան,  Ա. Ադամյան, Ա. Պետրոսյան, Ա. Նարինյան, Ա. Մարտիրոսյան

Մաթեմատիկայի և բնագիտության մ/մ

Մ/մ նախագահ` Ս. Մկրտչյան

Անդամներ` Լ.Բաբայան,Մ. Կարապետյան, Ա. Պողոսյան, Հ. Հարությունյան, Զ. Եղիազարյան, Ս. Գուլլակյան, Կ. Գևորգյան, Ս. Կոնդյան, Հ. Մելիքյան, Ա. Իսահակյան, Լ. Մկրտչյան

Օտար Լեզուների մ/մ

Մ/մ նախագահ` Լ.Հարությունյան

Գ.Գևորգյան, Կ. Աբրահամյան, Լ. Դանիելյան, Ս. Մկրտչյան, Է. Վասիլյան, Լ. Գևորգյան, Ա. Աբրահամյան

Տեխնոլոգիայի, ֆիզկուլտուրայի, երաժշտության, կերպարվեստի, ՆԶՊ  և շախմատի մ/մ

Մ/մ նախագահ` Ս. Կոնդյան

Անդամներ` Տ. Տիգրանյան,  Տ Հակոբյան, Ա. Ալավերդյան,Հ. Գևորգյան, Մ. Կարապետյան Ա. Թադևոսյան