2019թ. դրամական միջոցների հոսքերի նախահաշիվ 01.07.2019թ. դրությամբ

2019թ. դրամական միջոցների հոսքերի նախահաշիվ 01.07.2019թ. դրությամբ