Հաշվետվություններ

Առաջին կիսամյակի հաշվետվություն

2019թ. դրամական միջոցների հոսքերի նախահաշիվ 01.07.2019թ. դրությամբ

գնումների փոփոխված պլան

2019թ առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

2018թ շահութահարկի հաշվետվություն

Երրորդ եռամսյակային հաշվետվություն

I կիսամյակիհաշվետվություն …

2018թվականի 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն..

տեղեկանք վերագնահատման

gnumner2018

2017թ տարեկան հաշվարկ ռեզիդենտների շահութահարկի

Հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին 01.01.17-01.01.18թ

Հաշվետվություն 01.01.17-01.01.18թ դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հաշվ.ֆին արդյունքների մասին 01.01.17-01.01.18թ

Սոց փաթեթի շահառուների վերաբերյալ 06.02.2018թ

Սոց. նախահաշիվ 2018