Հանրային քննարկում 2019թ․ բյուջեի նախահաշիվ

Հանրային քննարկում 2019թ․ բյուջեի նախահաշիվ