Հայտարարություններ

Հայտարարություն

Եղվարդի թիվ 3 հիմնական դպրոցը կատարում է
2019-2020 ուսումնական տարվա 1-ին
դասարանցիների ընդունելություն

Դպրոց ընդունվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1. Դիմում՝ տնօրենի անունով /լրացվում է տեղում/
2. Ծննդյան վկայականի պատճեն /իսկականի հետ/
3. ՀԾՀ պատճեն /սոց. քարտ/
4. Տեղեկանք բնակչության պետական ռեգիստրում /անձնագրային բաժին/ հաշվառված լինելու մասին
5. 2 լուսանկար /3*4 չափի/

Գործերն ընդունվում են մայիսի 25-ից մինչև օգոստոսի 31-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, ժամը 9:00-ից մինչև 15:00:

Մեր հասցեն ք. Եղվարդ, Երևանյան 7/2. հեռախոս 2-15-95

 

Հանրային քննարկում 2019թ․ բյուջեի նախահաշիվ

 

Հայտարարություն

Եղվարդի թիվ 3 հիմնական դպրոցը Կատարում է 2018-2019 ուսումնական տարվա 1-ին դասարանցիների ընդունելություն
Դպրոցն ընդունվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
1. Դիմում՝ տնօրենի անունով /լրացվում է տեղում/
2.Ծննդյան վկայականի պատճեն /իսկականի հետ/
3.Տեղեկանք բնակչության պետական ռեգիստրում /անձնագրային բաժին/ հաշվառված լինելու մասին
4. 2 լուսանկար/3×4 չափի/
5.Ծնողներից մեկի անձնագրի պատճեն
Գործերն ընդունվում են մայիսի 25-ից մինչև օգոստոսի 31-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից ժամը 9-00-ից մինչև 15-00:
Մեր հասցեն ք. Եղվարդ ,Երևանյան 7/2 հեռախաս 2-15-95

ՀՀ Կոտայքի մարզի «Եղվարդի թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ` հաստատության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են

 1. ՀՀ քաղաքացիությունը,
 2. բարձրագույն  կրթությունը,
 3. ուսումնական հաստատության կառավարման իրավունքը /հավաստագիր/:
  Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերն են `
  դիմում` հաստատության կառավարման խորհրդի նախագահի անունով,
  2.ՀՀքաղաքացու անձնագրի պատճենը,
  3.հաստատության ղեկավարման իրավունքի /հավաստագրի/ պատճենը,
  4.տվյալ հաստատության զարգացման  ծրագիրը /ներկայացնել մրցույթից առնվազն երեք  օր առաջ/,
  5.հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթը /դրանց առկայության դեպքում/,
  6.աշխատանքային գրքույկի պատճենը:
  Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
  Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:
  Փաստաթղթերն ընդունվում են 2018թ. հունվարի 24-ից մինչև 2018 թ. փետրվարի 22-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից, Եղվարդի թիվ 3 հիմնական դպրոցում, ք.Եղվարդ, Երևանյան 7/2, հեռ.՝093 433843 077907407
  Մրցույթը տեղի կունենա 2018թ. մարտի 5-ին, ժամը 15:00-ին, Եղվարդի թիվ 3 հիմնական դպրոցում:

 

 

Եղվարդի թիվ 3 հիմնական դպրոցը կատարում է 2017-2018 ուսումնական տարվա 1-ին դասարանցիների ընդունելություն

Դպրոց ընդունվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝

 1. Դիմում տնօրենի անունով /լրացվում է տեղում/
 2. Ծննդյան վկայականի պատճեն /իսկականի հետ/
 3. Տեղեկանք բնակության պետական ռեգիստրում /անձնագրային բաժին/ հաշվառված լինելու մասին
 4. 2 լուսանկար /3 x 4 չափի
 5. Ծնողներից մեկի անձնագրի պատճեն

Գործերն ընդունվում են մայիսի 15-ից մինչև օգոստոսի 31-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից ժամը  900- ից մինչև 1500  :

Մեր հասցեն և հեռախոսները. Ք. Եղվարդ, Երևանյան 7բ  2-15-95, 2-18-46