Կառավարման խորհուրդ

Քաղվածք

2018թ-ի դպրոցի կառավարման խորհրդի նոր կազմը

հ/հ ազգանուն անուն պաշտոն

 

1 Իսահակյան Ալվարդ        Խորհրդի նախագահ
2 Մանուկյան   Քրիստինե        Խորհրդի քարտուղար
3 Պապյան Վարդան        Խորհրդի անդամ
4 Ավագյան Վարդան        Խորհրդի անդամ
5 Եղյան Հայկ        Խորհրդի անդամ
6 Կարապետյան Մարգարիտ         Խորհրդի անդամ
7 Հակոբյան Սյուզաննա         Խորհրդի անդամ
8 Ավետիսյան Նվարդ         Խորհրդի անդամ

 

 

Քաղվածք

  1. Տերտերյան Նորիկ
  2. Իսահակյան Ալվարդ
  3. Ավետիսյան Նվարդ
  4. Ավագյան Արմեն
  5. Եղյան Հայկ
  6. Հալաբյան Գրիգոր
  7. Կարապետյան Մարգարիտ
  8. Հակոբյան Սյուզաննա