Ծնողական խորհուրդ

Արձանագրություն թիվ 9

Նիստը գումարվեց 2019թ-ի ապրիլի 15-ին
Օրակարգում՝

 1. Դպրոցի կառավարման անդամի և ԾԽ-ի նախագահի ընտրություն.

Արձանագրություն թիվ 8

Նիստը գումարվեց 2019թ-ի մարտի 13-ին
Օրակարգում՝

 1. Կարգապահական հարցեր (սանհանգույցներից օգտվելու մասին). /Հաղորդող՝ դպրոցի բուժաշխատող Ֆ. Բարսեղյան/

Արձանագրություն թիվ 7

Նիստը գումարվեց 2019թ-ի փետրվարի 6-ին
Օրակարգում՝

 1. Միջոցառումներ կազմակերպելու մասին: /Հաղորդող՝ ծնողական խորհրդի նախագահ Գ. Գալստյան/
 2. Ճանաչում եք արդյոք Ձեր երեխային, ինչու են հակասություններ առաջանում ծնողների, ուսուցիչների և աշակերտների միջև:/Հաղորդող՝ հոգեբան Հ. Մարտիրոսյան/

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը գումարվեց 2019թ-ի հունվարի 16-ին
Օրակարգում՝

 1. Աշակերտների բացակայությունների և ուշացումների մասին:/Հաղորդող՝ փոխտնօրեն Ս. Գևորգյան/
 2. Օգնել աշակերտներին ճիշտ մասնագիտություն ընտրելու հարցում. /Հաղորդող՝ զինղեկ  Հ. Գևորգյան/

Արձանագրություն թիվ 5

Նիստը գումարվեց 2018թ-ի նոյեմբերի 13-ին
Օրակարգում՝

 1. Ձմեռային արձակուրդի ժամանակ երեխաների ազատ ժամանցը կազմակերպելու մասին: /Հաղորդող՝ ծնողական խորհրդի նախագահ Գ. Գալստյան/
 2. Հանդիպում ամանորյա տոնական միջոցառումների կազմակերպիչների հետ:

Արձանագրություն թիվ 4

Նիստը գումարվեց 2018թ-ի հոկտեմբերի 9-ին
Օրակարգում՝

 1.  ԾԽ-ի կարծիքը Եղվարդի թիվ 3 հիմնական դպրոցի  2018-2019 ուստարում ատեստավորվող ուսուցիչների մասին:/Հաղորդող՝ ծնողական խորհրդի նախագահ Գ. Գալստյան/

Արձանագրություն թիվ 3

Նիստը գումարվեց 2018թ-ի սեպտեմբերի 24-ին
Օրակարգում՝

 1. 2018-2019 ուստարվա կատարած աշխատանքների հաշվետվություն: /Հաղորդող՝ ԾԽ-ի նախ. Ս. Հակոբյան/
 2. 2018-2019 ուստարվա ԾԽ-ի նախագահի ընտրություն:
 3. Եղվարդի թիվ 3 հիմնական դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամի ընտրություն: /Հաղորդող՝ փոխտնօրեն՝ Ս. Գևորգյան/

Արձանագրություն թիվ 2 /արտահերթ/

Նիստը կայացել է 2018թ-ի սեպտեմբերի 20-ին
Օրակարգում՝

 1. Դպրոցի սոցիալապես անապահով աշակերտներին դասագրքերն անվճար կամ զեղչով տալու մասին:      /Զեկուցող՝ փողտնօրեն Ս. Գևորգյան/
 2. Դպրոցում հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողներին ֆիզկուլտուրա առարկայից գնահատման մասին: /Զեկուցող՝ Ա. Բարսեղյան/

 

Արձանագրություն թիվ 1

Նիստը գումարվել է 14.09.2018թ-ին
Օրակարգում՝

 1. Դրամահավաքությունը դպրոցում բացառելու մասին: /Հաղորդող՝ դպրոցի տնօրեն Լ. Աղայան/
 2. “Տաք սնունդ” ծրագրի իրականացման, ծնողների ներդրած գումարների ծախսման հաշվետվության և ծրագրի շարունակության նպատակով ներդրումների մասին: /Հաղորդող՝ ԾԽ-ի նախ. Ս. Հակոբյան/

 

Արձանագրություն թիվ 1 /համաժողով/

2018թ-ի սեպտեմբերի 4-ին հրավիրվեց ծնողական ընդհանուր ժողով
Օրակարգում՝

 1. 2018-2019 ուստարում համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլանի քննարկում: / Զեկուցող՝ դպրոցի տնօրեն Լ.Աղայան/
 2. ԾԽ-ի տարեկան հաշվետվություն: /Հաղորդող՝ ԾԽ-ի նախ. Ս. Հակոբյան/
 3. ԾԽ-ի անդամների ընտրություն:

 

2018-2019 ուստարի

ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

ԾԽ-ի նախագահ՝ Ստեփանյան Էմմա

Քարտուղար՝ Անտոնյան Նարինե

Դաս.     Նախագահ

Iա             Մկրտչյան Մելինե

Iբ              Դանիելյան Անի

Iգ               Կարապետյան Լուսինե

IIա             Պողոսյան Անի

IIբ              Հովհաննիսյան Անուշ

IIգ               Սարգսյան Նաիրա

IIIա            Հովակիմյան Մարուսյա

IIIբ              Նունե Գյուլբանգյան

IIIգ              Մարգարյան Հռիփսիմե

IVա           Արշակյան Նվարդ

IVբ             Պետրոսյան Լիանա

IVգ             Ավագյան Վիկտորյա

IVդ             Ավետիսյան Նվարդ

Vա             Ստեփանյան Էմմա

Vբ               Սարգսյան Վարդուհի

Vգ              Անտոնյան Նարինե

VIա            Հայրապետյան Աննա

VIբ             Գևորգյան Արմինե

VIգ               Տեր-Ղուկասյան Սվետլանա

VIIա           Պետրոսյան Սեդա

VIIբ            Վարդանյան Ջուլիետա

VIIգ            Հարությունյան Անուշ

VIIIա          Հարությունյան Լիլիթ

VIIIբ             Դավեյան Քրիստինե

VIIIգ           Եսայան Նաիրա

IXա             Անտոնյան Գրետա

IXբ                Հովհաննիսյան Հասմիկ

IXգ             Հակոբյան Լիլիթ

 

 

Արձանագրություն թիվ 2  /համաժողով/
Ծնողական խորհրդի ընդհանուր ժողովը գումարվել է 2018թ.-ի մայիսի 24-ին:
Օրակարգում՝
1.Դպրոցի սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման, ստուգման , սովորողների փոխադրման, ավարտական և ուսումնական տարվա ընթացքում 120 և ավել ժամ բացակայած սովորողներին հաջորդ դասարան փոխադրման կարգի, ինչպես նաև 2017-2018թթ.-ի սովորողների գիտելիքների ստուգման , ավարտական քննությունների կազմակերպման և այլ հարցերի մասին, հաղորդող Լ. Աղայան

Արձանագրություն թիվ 8

Նիստը գումարվել է 2018թ. Ապրիլի 27-ին:
Օրակարգում՝
1. Եղվարդի թիվ 3 հիմնական դպրոցում սովորող աշակերտներին նոր ուսումնական տարվա համար դպրոցական հմազգեստ ձեռք բերելու մասին/ հաղորդող՝ ԾԽ-ի նախագահ՝ Ս. Հակոբյան

Ծնողական խորհրդի արձանագրություն

Քաղվածք 20.12.2017թ

Քաղվածք 28.11.2017

 Նախագահ՝    Հակոբյան Սյուզաննա          

Iա    Պողասյան  Անի

Iբ   Գրիգորյան Արև

Iգ   Սարգսյան նաիրա

IIա  Հովակիմյան Մարուսյա

IIբ   Գևորգյան  Կարինե

III ա Արշակյան Նվարդ

IIIբ  Հարությունյան Քրիստինե

III գ  Գալստյան Գրետա

III դ Ավետիսյան Նվարդ

IVա   Կարապետյան Վիկտորյա

IV բ Սիմոնյան Ոսկեհատ

IV  գ  Անտոնյան Գայլա

V ա Հայրապետյան Աննա

V բ Մարտիրոսյան Օլյա

Vգ Տեր-Ղուկասյան Սվետլանա

VI ա Մնացականյան Լենա

VI բ Վարդանյան Ջուլիետա

VI գ Հարությունյան Անուշ

VII ա Կարապետյան Անի

VII բ Կյուրողյան Հերիքնազ

VII գ Եսայան Նաիրա

VIII ա Անտոնյան Գրետա

VIII բ Հովսեփյան Մարիամ

VIII գ Թադևոսյան Ալինա

IX ա Խաչատրյան Մարիաննա

IXբ Կարապետյան Անի

IXգ Եգորյան Արփի

Արձանագրություն թիվ 7

Նիստը գումարվել է 2018թ. մարտի 21 -ին:Օրակարգում՝

1.Գարնանային արձակուրդների ժամանակ երեխաների ազատ ժամանցը կազմակերպելու մասին:/Հաղորդող՝ ԾԽ-ի նախագահ Ս.Հակոբյան/:

2.<<Էկոլոգիական խնդիրներ>>խորագրով միջոցաումներ նախապատրաստելու մասին:/Հաղորդող՝ ԾԽ-ի նախագահ Ս.Հակոբյան/:

 

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը գումարվել է 2018թ. փետրվարի 9 -ին:Օրակարգում՝

1.ՀՀ և Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների նախապատրաստման և իրականացման մասին/ԾԽ-ի նախագահ՝Ս.Հակոբյան/:

2.Ծնողների և սովորողների իրավունքներն ու պարտականությունները/սոցմանկավարժ՝Ա.Զոհրաբյան/:

Արձանագրություն թիվ 5

Նիստը գումարվել է 2018թ. հունվարի 18-ին:Օրակարգում՝

1.ՀՀ-ի և Արցախի սահմանամերձ զորամասերում ծառայող զինվորներին ծանրոցներ պատրաստելու և ուղարկելու մասին/ԾԽ-ի նախագահ՝Ս.Հակոբյան/:

2.<<Տաք սնունդ>>ծրագրի իրականացման համար ծնողների ներդրած գումարի ծախսման մասին հաշվետվություն/ԾԽ-ի նախագահ՝Ս.Հակոբյան/: