Աշակերտական խորհուրդ

Արձանագրություն թիվ 9

Նիստը  հրավիրվել է 2019թ-ի ապրիլի 9-ին
Օրակարգում՝
1.Կարգապահական հարցեր./Հաղորդող՝ ԴԱԿ  Ն. Հարությունյան/
2.<<Մաքուր դպրոց>>, <<Մաքուր դասարան>> խորագրով մրցույթ հայտարարելու մասին./Հաղորդող՝ ԱԽ-ի  նախ. Ա. Ստեփանյան/

Արձանագրություն թիվ 8

Նիստը  հրավիրվել է 2019թ-ի մարտի 11-ին
Օրակարգում՝
1.Նախապատրաստվել համապետական շաբաթօրյակին./Հաղորդող՝ բնապահ. հանձ. նախ. Գ. Գաբրիելյան/
2.Քննարկել և հաշտության եզրեր գտնել VIգ դասարանի աշակերտների միջև ծագած վեճի մասին./Հաղորդող՝ կարգ. հանձ. նախ. Եվա Հարությունյան/

Արձանագրություն թիվ 7

Նիստը  հրավիրվել է 2019թ-ի փետրվարի 5-ին
Օրակարգում՝
1.Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հ. Թումանյանի և Կոմիտասի  150-ամյակին նվիրված  միջոցառումների կազմակերպման մասին./ Հաղորդող՝ ԱԽ-ի նախ. Անի Ստեփանյան/
2.Պ. Սևակի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված միջոցառումների  կազմակերպման մասին./Հաղորդող՝ տեղեկատվ. հանձ. նախ. Ա. Պողոսյան/

3. Միջոցառման կազմակերպում՝ նվիրված Հ. Թումանյանին և <<Գիրք  նվիրելու օրվան>> /Հաղորդող կարգ. հանձն. նախ. Եվա Հարությունյան/

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը  հրավիրվել է 2019թ-ի հունվարի 9-ին
Օրակարգում՝
1.Սպորտլանդիաների կազմակերպման մասին./ Հաղորդող՝ ռազմահայրենասիրական հանձ. նախ. Ա. Ալոյան/
2.Հայոց բանակի կազմավորման 27-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման մասին./Հաղորդող՝ ռազմահայրենասիրական հանձ. նախ. Ա. Ալոյան/

Արձանագրություն թիվ 5

Նիստը  հրավիրվել է 2018թ-ի դեկտեմբերի 14-ին
Օրակարգում՝
1.Ձմեռային արձակուրդների ժամանակ  միջոցառումների կազմակերպում./ Հաղորդող՝ Էմիլյա Մանուկյան, մշակույթի հանձ. նախ. /
2.Գրիպի և սուր շնչառական հիվանդությունների կանխարգելում./Հաղորդող՝ դպրոցի  բուժաշխատող՝ Ֆ. Բարսեղյան/

Արձանագրություն թիվ 4

Ախ-ի նիստը  հրավիրվեց 2018թ-ի նոյեմբերի 15-ին

Օրակարգում՝

  1. “Աշնանային սիմֆոնիա” խորագրով միջոցառման կազմակերպում:/Հաղորդող՝ մշակ. հանձ. նախ. Աննա Մանուկյան/
  2. Սպիտակի երկրաշարժի 30-ամյակի հիշատակին հուշ-ցերեկույթ կազմակերպելու մասին : /Հաղորդող՝ մշակ. հանձ. նախ. Աննա Մանուկյան/

Արձանագրություն թիվ 3 /Արտահերթ նիստ/

Ախ-ի նիստը  հրավիրվեց 2018թ-ի հոկտեմբերի 10-ին

Օրակարգում՝

  1. ԱԽ-ի կարծիքը  2018-2019 ուստարում ատեստավորվող ուսուցիչների մասին: /Հաղորդող՝ ԱԽ-ի նախագահ Անի Ստեփանյան/

Արձանագրություն թիվ 2

Ախ-ի նիստը  կայացավ 2018թ-ի հոկտեմբերի 4-ին

Օրակարգում՝

  1. Միջոցառման կազմակերպում՝ նվիրված լեգենդ Շառլ Ազնավուրին և ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվան /Ա. Ստեփանյան/:
  2. “Ոսկե աշուն” խորագրով ցուցահանդեսի կազմակերպում /Հաղորդող բնապ. հանձն. նախագահ Գ. Գաբրիելյան/:

Արձանագրություն թիվ 1

Ախ-ի նիստը  հրավիրվեց 2018թ-ի սեպտեմբերի 25-ին

Օրակարգում՝

  1. Դպրոցի դասարանների ԱԽ-ի կազմի հրապարակում և հաստատում:
  2. ԱԽ-ի նախագահի թեկնածուների աշխատանքային ծրագրերի լսում և քննարկում: ԱԽ-ի նախագահի ընտրություն:
  3. Ընտրված ԱԽ նախագահի աշխատանքային ծրագրերի հաստատում:
  4. Հանձնախմբերի, նախագահների և անդամների հաստատում:

Արձանագրություն թիվ 1

Աշակերտական համաժողովը հրավիրվեց 2018թ-ի սեպտեմբերի 3-ին
Օրակարգում՝
1.Եղվարդի թիվ 3 հիմնական դպրոցի տնօրեն Լ. Աղայանի ուղերձն ի գիտություն ընդունելու մասին: / Հաղորդող՝ Լ. Աղայան/
2.Դպրոցի աշակերտական խորհրդի կանոնադրության հաստատում, ԱԽ-ի թվակազմի և ԱԽ-ի ձևավորման մասին: /Հաղորդող՝ Ա. Խաչատրյան/

 

ՀԱՆՁՆԱԽՄԲԵՐ

2018-2019 ուստարի

Հանձնախումբ Դաս. Նախագահ Անդամներ
Մշակութային  

VIIբ

VIգ

VIIգ

Մանուկյան Աննա Հովհաննիսյան Անահիտ

Մկրտչյան Ալիսա

Գևորգյան Թելլի

Սոցիալական VIբ

VIբ

VIIբ

Մանուկյան Էմիլյա  

Տոնոյան Մարիամ

Ավագյան Նինա

Մկրտչյան Դավիթ

Առողջապահական IXա
VIIաVIIաVIգ
Ղարիբյան Վահագն  

Կրոմինա Դիանա

Գևորգյան Գոհար

Ստեփանյան Անի

Բնապահպանական VIIգ

VIIIա

IXբ

IXբ

Գաբրիելյան Գեղամ Հովհաննիսյան Կարեն

Բաղդագյուլյան Վահե

Ստեփանյան Տիգրան

Վահրադյան Էդգար

Կարգապահական IXգ

IXգ

VIIIա

VIIբ

VIIբ

Հարությունյան Եվա  

 

Հակոբյան Միլենա

Հարությունյան Սոֆյա

Իսահակյան Մարիամ

Մկրտչյան Միլենա

 

Տեղեկատվական IXա

VIբ

VIբ

_

VIգ

Պողոսյան Արգիշտի  

 

Արշակյան Վրեժ

Հարությունյան Սիփան

Խալաթյան Արմինե

Ավագյան Ալվարդ

 

Ռազմահայրենասիրական VIIIգ

IXա

_

_

VIIIա

Ալոյան Ալեքս  

Մուրադյան Մարա

Պետրոսյան Զարուհի

Առաքելյան Մարատ

Մնացականյան Արթուր

Նախագահ VIIIա Ստեփանյան Անի
Տեղակալ IXգ Հարությունյան Եվա
Քարտուղար VIIIբ Հակոբյան Անի

 

2018-2019 ուստարի

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

ԱԽ-ի նախագահ՝ Ստեփանյան Անի

Տեղակալ՝   Հարությունյան Եվա

Քարտուղար՝ Հակոբյան Անի

Դաս.      Նախագահ

VIա         Գասպարյան Ժենյա

VIբ          Մանուկյան Էմիլյա

VIգ             Ստեփանյան Սամվել

VIIա         Դավթյան Դավիթ

VIIբ         Մանուկյան Աննա

VIIգ          Գաբրիելյան Գեղամ

VIIIա           Ստեփանյան   Անի

VIIIբ            Հակոբյան Անի

VIIIգ         Ալոյան Ալեքս

IXա           Ղարիբյան Վահագն

IXբ               Պողոսյան Արգիշտի

IXգ            Հարությունյան Եվա

 

Արձանագրություն թիվ 8

Աշակերտական ընդհանուր ժողավը կայացավ 23.05.2018թ.
Օրակարգում՝
1. Դպրոցի ԱԽ-ի նախագահի 2017-2018թթ ուսումնական տարում կատարած աշխատանքների մասին հաղորդող /ԱԽ-ի նախագահ Եվա Հարությունյան:
2.Դպրոցի ԴԱԿ Ն. Հարությունյանի հաղորդումը ուտարվա ընթացքում Ախ-ի կատարած աշխատանքների մասին:

Նիստը տեղի է ունեցել 2018թ.Ապրիլի 20ին:
Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝
1. 8-րդ դասարանի աշակերտներ Սամվել Չոբանյանի և Հովհաննես Պողոսյանի 120 և ավել ժամ բացակայությունների մասին. /հաղորդող՝ կարգապահական հանձնախմբի նախագահ Գագիկ Այվազյա/:

Աշակերտական խորհրդի արձանագրություն

Հանձնախմբեր 2017-2018 ուս տ

Նախագահ՝ Հարությունյան Եվա

VI ա Դավթյան Դավիթ

VIբ Սիմոնյան Մարի

VIգ Արշակյան Նշան

VII ա Բաղդագյուլյան Վահե

VIIբ  Աթանեսյան Վալենտինա

VIIգ Ալմասյան Աննա

VIII ա Մուրադյան Մարա

VIII բ Մկրտչյան Սոնա

VIII գ Գրիգորյան Կարեն

IX ա Հայրապետյան Յուրա

IX բ Ղազարյան Լիլիթ

IX գ Ավագյան Գարիկ

Արձանագրություն թիվ 8

Նիստը տեղի է ունեցել 2018թ. մարտի 16-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝

1.Նախապատրաստվել <<Շնորհավոր Ս.Զատիկ>>խորագրով միջոցառմանը:/Հաղորդող՝ԱԽ-ի նախագահ Եվա Հարությունյան/:

2.<<Էկոլոգիական խնդիրներ>> խորագրով համադպրոցական  միջոցառման նախապատրաստում:

/Հաղորդող՝ԱԽ-ի նախագահ Եվա Հարությունյան/:

 

Արձանագրություն թիվ 7

Նիստը տեղի է ունեցել 2018թ. փետրվարի 9-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝

1.ՀՀ-ի և Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներ կազմակերպելու մասին /ԱԽ-ինախագահ՝Եվա Հարությունյան/:

2.Նախապատրաստվել <<Օ,գրքերի աշխարհը տիեզերք է անեզր…>>խորագրով միջոցառմանը /ԱԽ-ինախագահ՝Եվա Հարությունյան/:

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը տեղի է ունեցել 2018թ. հունվարի 25-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝

1.ՀՀ-ի և Արցախի սահմանամերձ զորամասերում ծառայող զինվորներին ծանրոցներ ուղարկելու մասին/ԱԽ-ինախագահ՝Եվա Հարությունյան/:

2.ՀՀ բանակի 26-ամյակին նվիրված միջոցառումների նախապատրաստում/ԱԽ-ինախագահ՝Եվա Հարությունյան/: